1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
การลงทะเบียน

กรุณาใส่ข้อมูลใน (*) ให้ครบถ้วน.


ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์