1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สัญลักษณ์

PDF พิมพ์ อีเมล

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


 

ดอกบัวสีชมพู  ทับตัวอักษร อ.อ่าง  สีน้ำเงิน


คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี   สามัคคี   มีจรรยา   พัฒนาเด่น   เน้นวิชาการ

 

ปรัชญาของโรงเรียน

สุสฺสูสา  สุตะวฑฺนี      (สุดสูสา  สุตะวัดทะนี)

การใฝ่ใจการศึกษา  คือเครื่องพัฒนาความรู้

(Paying attention to one self’s education is a tool of developing one’s knowledge.)

 

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า-ขาว

สีฟ้า    หมายถึง   ความร่มเย็น

สีขาว  หมายถึง    ความบริสุทธิ์

สีฟ้า-ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความร่มเย็น

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์