1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Joomla!

ข่าวสาร / ประกาศโรงเรียน

...ข่าวสารและประกาศจากทางโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์...ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เรื่องการหยุดเรียนเนื่องจากสถานการแพร้ระบาดโรคมือเท้าปาก

ประชาสัมพันธ์ "รู้เท่าทัน ป้องกันโรคมือเท้าปาก"

ประกาศรายชื่อผู้ผานการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเอกภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศแจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา (นักเรียนเดิม) ปี 2562

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนเป็นนักเรียนEPปีการศึกษา2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ทุกสายชั้น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สายชั้น วิทย์ - คณิต

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  สายชั้นวิทย์ - คณิต

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  สายชั้น EP

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  สายชั้น จีน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 2/28

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่องจัดจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 นั่ง)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนสอบเข้าเรียนสายชั้นคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง Ep

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เรื่องการเก็บบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา  2561

แก้ไขค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนโปรแกรมภาษาจีนชั้น ป.4,ป.5,ป.6

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

แจ้งให้มาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำปี  2561

ประกาศรายนักเรียนอนุบาล 1 ห้องปกติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

ประกาศรายนักเรียนอนุบาล 1 ห้อง EP โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.5 ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเปิดภาคเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2559

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 2559 แก้ไข

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 2559

การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียน

หลักการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากสถานการจริงแบบติดทน โดยสวัสดิ์ วรรณศิลป์

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์


เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2559

ประกาศผลการสอบวัดความสามารถนักเรียนขอย้ายเข้าเรียนและขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ให้มารายงานตัวในวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น

รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมชั้นอนุบาลปีที่1และอนุบาลปีที่2ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนระดับปฐมวัย ๓ ขวบ

ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

ค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ

การรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (บรรณารักษ์)

ครูดีในดวงใจ 2558  ระดับ สพฐ นางสวัสดิ์  วรรณศิลป์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนย้าย 2558

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ค่าบำรุงการศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปี2558


 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

ปีการศึกษา 2560

 

ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์