1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลงานนักเรียน

PDF พิมพ์ อีเมล

ผลงานนักเรียน

ลำดับที่ 1 ของประเทศ โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2557 เด็กหญิงณัฐณิชา แวงโสธรณ์

อันดับ 1 โครงงานประวัติศาสตร์ พระพุทธไสยาสน์ (ภาพกิจกรรม)
รางวัลชนะเลิศ ประกวดการเขียนเรียงความในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
เด็กชายทินภัทร สำราญพงษ์ ป 6/1
(ภาพกิจกรรม)
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการเดินสวนสนามลูกเสือสามัญ ระดับจังหวัด
ประจำปีการศึกษา 2557 (รูปภาพกิจกรรม)

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์