ข่าวสาร/กิจกรรม


      เบอร์โทรศัพท์ : 043-812850 

        Facebook    :  Anubankalasin
 

ที่อยู่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  หมู่ที่ 0 บ้านเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000