ติดต่อเรา


      เบอร์โทรศัพท์ : 043-812850 

        Facebook    :  Anubankalasin
 

ที่อยู่โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  เลขที่ 155 ถ.ภิรมย์  ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 

                       

Facebook โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์