1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวสาร / ประกาศโรงเรียน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557
ประกาศ ปพ.1 จากเดิมนัดรับวันที่ 18 มีนาคม 2557 ขอเลื่อนนัดเป็นวันที่ 21 มีนาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในการสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาการนานาชาติ(ผ่านรอบแรก)ของสพป.กส.1
นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 และอันดับ 3 การแข่งขันวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนชั้นนำได้
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุน
การรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปี 2557
พลังคิดสะกิดโลก
โครงงานประวัติศาสตร์  วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ภูมิปัญญาคนผู้ไทยเมืองน้ำดำ
แพรวาบ้านโพน

ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์