1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวสาร / ประกาศโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้มาเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 -15.00 น.
การแต่งกาย  ชุดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ หมายเหตุ : อุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนเตรียมให้

เรื่อง  การเลื่อนการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนย้าย 2558

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รายงานผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/English Program
ปีการศึกษา 2558

ค่าบำรุงการศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปี2558

ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Impromptu Speech

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการรับนักเรียน 2558

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์รับสมัครนักเรียน 2558

โปรแกรมสิงคโปร์ เรียนภาษา(Summer Study Tour  Singapore)

รางวัลชนะเลิศ ประกวดการเขียนเรียงความในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
เด็กชายทินภัทร สำราญพงษ์ ป 6/1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557
ประกาศ ปพ.1 จากเดิมนัดรับวันที่ 18 มีนาคม 2557 ขอเลื่อนนัดเป็นวันที่ 21 มีนาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในการสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาการนานาชาติ(ผ่านรอบแรก)ของสพป.กส.1
นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 และอันดับ 3 การแข่งขันวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนชั้นนำได้

ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์