1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวสาร / ประกาศโรงเรียน

...ประกาศคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560...


ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาแข่งขันว่ายน้ำ


การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด แซมป์เปี้ยนส์ซิพ ครั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (เตาไห-ไผ่ทอง)
ใบสมัคร

ตรวจสอบราบชื่อทีม
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2560)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  1 (2560)
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2559

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 2559 แก้ไข

 

 

ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 2559

 

การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียน

 

หลักการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากสถานการจริงแบบติดทน โดยสวัสดิ์ วรรณศิลป์

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2559

 

ประกาศผลการสอบวัดความสามารถนักเรียนขอย้ายเข้าเรียนและขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ให้มารายงานตัวในวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 15.00 น

 

รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมชั้นอนุบาลปีที่1และอนุบาลปีที่2ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนระดับปฐมวัย ๓ ขวบ

 

ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

 

ค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ

 

การรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (บรรณารักษ์)

 

ครูดีในดวงใจ 2558  ระดับ สพฐ นางสวัสดิ์  วรรณศิลป์

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนย้าย 2558

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

ค่าบำรุงการศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปี2558
 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์